Videotykin valintaopas

Miten valita sopiva videotykki?

Videotykin valintaa tehdessä asiaa pitää varmistaa kaksi seikaa jotta kuvanlaatu koettaisiin hyvänä: sopiva kirkkaus ja maksimaalinen kuvan kontrasti, riippumatta siitä, tuleeko projektori kotiteatterikäyttöön vai yritykselle osaksi esiteysteknistä ratkaisua? Laadukkaan kuvan takaamiseksi pitää suorittaa tekninen laskenta ja huomioida omat valinnaiset tarpeet tai vaatimukset muiden ominaisuuksien suhteen kuten tuuletusmelu, kuvan interpolointi, linssinsiirto jne.

Teknisellä laskennalla varmistetaan kuvan sopiva kirkkaus sekä lasketaan tekniset vaatimukset heijastuspinnalle parhaan mahdollisen kontrastin tuottamiseksi koska kuvanlaatu muodostuu pääosin em seikoista. Ilman numeraalista laskentaa ei voida taata lopputuloksen onnistumista tai välittää ostajalle minkäänlaista tietoa mitä hän on saamassa, eikä myöskään projektorin ostaja tiedä mitä todellisuudessa odotta lopputulokselta tai tuottaako sijoitetut rahat hyvää lopputulosta.  

Muut halutut ominaisuudet pitää ottaa huomioon myös kuten kuvatarkkuus 4K vs Full HD tai WUXGA, liiketoiston sulavuus, käyttötekniikka ja valolähde sekä monia muita toiveita joilla voidaan säästää rahaa pitkässä juoksussa tai asennusvaiheessa sekä varmistaa toimintavarmuus kriittisessä työssä. Tietenkin lähtökohtaisesti videotykkiä valitessa tiedetään sen käyttötarkoitus ja esim. kotiteatterissa halutaan aina parasta kontrastia kuvalta, se on asia numero 1. Yritysmaailmassa halutaan usein kohtuullista kontrastia ja hyvää kirkkautta.


Kuvan kirkkauden laskeminen videotykin valinnassa

Projektorille vaadittavan kirkkaustason laskemiseen on yksi erinomainen menetelmä. Jotta kuvan kirkkaus olisi riittävällä tasolla ja kontrastin vähintään minimivaatimustasolla, niin kuvan piikkivalotehomäärän / m2 kankaalla on oltava 2 - 3 korkeampi kuin tilan valoisuus pöydällä olevalla paperilla. Tällöin silmämme kokevat kuvan kirkkaaksi, muttei rasittavaksi katsella. Laskukaava on seuraava: Projektorin ilmoitettu valoteho ANSI lumeneina / heijastuspinnan alalla m2 x Gain = Luximäärä. Saadun vastauksen Luximäärän on ylitettävä 2 - 3 kertaa pöydällä olevan valon mittaustuloksen, muutoin kuvan kirkkaus on liian matala ja koemme sen heikkona kuvanlaatuna. Em. kaava on vielä alla kuvana ja esimerkin muodossa. Luximittari on paras työkalu tuohon mutta ladattava sovelluskin voi antaa sopivan luokkatuntuman valon määrästä.

Ilmoitetut ANSI-lumen määrät täytyy myös osata suhteuttaa tekniikkaan ja asetettuun kuvatilaan sillä ilmoitettu arvo on piikkiteho jota ei koskaan voida käyttää todellisessa tilanteessa, Myös eri tekniikoiden tuottama valomäärä poikkeaa todellisuudessa ilmoitetusta, siksi vaaditaan kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta. Varmin tapa olisi pyytää Valkokangasnetiltä suositusta sopivan projektorin ja valkokankaan valintaan. Usein törmäämme siihen että asiakkaalla on jo projektori ja hän ilmoittaa halutun valkokankaan koon esimerkiksi 5m valkokangas koulun liikuntasaliin ja käytössä on 5 000 alm tykki. Tällianen ajatus on tuomittu epäonnistumaan täydellisesti koska valoteho ei riitä ellei pimennä tilaa täysin ja usein se ei käy. Siksi pyydä suositusta ennen laitehankintaa varmistaaksesi ajatuksen toimivuus meiltä.

Kuvakontrastin määrittely videotykin valinnassa


Kuvan kontrasti on yksittäisesti merkittävin seikka jonka kautta koemme kuvan laadukkaana tai huonona. Alla oleva esimerkkikuva osoittaa mikä on hyvä ja huono kontrastitaso.

Sen jälkeen kun olemme laskeneet riittävän valotehon määrän meidän täytyy laskea, miten saada paras mahdollinen kontrasti kuvasta? Yritysmaailmassa suositeltava kuvan kontrasti on 20:1 ja hyvässä kotiteatterissa 100:1. Suositukset perustuvat InfoComm kattojärjestön antamiin ohjeisiin. Lukemat kuulostavat naurettavan pieniltä, mutta todellisuudessa kuvan heijastuspinnasta mitattava ANSI -kontrasti on murto-osa tykin linssistä mitattavasta kontrastista. Ja tämä kertookin sen että heijastuspinnalla on merkitystä. Yllä oleva kuva antaa selkeän ymmärryksen paljonko on 20:1 kontrasti kuvapinnalta mitattuna. (kuva on optimoitu iPadille)

Teknisesti mainittakoon että DLP -projektoreissa on ylivoimaisesti paras ANSI -kontrasti (yhdestä kuvasta mitattu sakkilautakuviolla oleva kontrasti) joka on parhaimmillaan 800:1 mutta usein luokkaa 400:1 ja paras on/off kontrasti (äärikirkkaus ja pimeys mustalla ja valkoisella kuvalla mitattuna) on D-ILA tekniikassa ja sen jlk SXRD:ssä. Lukemat ovat kuitenkin niissäkin parhaimmillaan 20 000:1. Joten sellaisia lukuja ei ole edes olemassakaan kuin 160 000:1 tai 1 000 000:1. Projektorin ilmoitetulla kontrastilukemat ovat lähes kokonaan 'hatusta temmattuja' joten sen lukeman tuijottaminen kannattaa jättää kokonaan pois koska kuvan kontrasti ei riipu projektorista vaan heijastuspinnan käyttäytymisestä tilan valaistuksessa. Kontrasti on hyvin herkkä valolle joten vaikka projektori tuottaisi loputtomasti kontrastia niin pienikin valon määrä pilaa sen ihan täysin tavallisella valkokankaalla. Vaikka tila olisi sysimusta niin jopa projektorin oma valo heijastuu pinnoista ja palaa kankaalle pilaamaan kuvan kontrastia. Tämä kertoo sen miten herkkä lukema se on.

Siksi parhaan mahdollisen kontrastin saavuttaminen ei riipu videotykin tuottamasta kontrastin määrästä vaan heijastuspinnasta joka voi säilyttää projektorin tuottaman kontrastin tai pilata sen. Tavallinen valkokangas ei suodata mitään valoa pois ja siksi se toimii hyvin rajallisesti ja useimmiten pilaa kontrastin täydellisesti koska hajavalo sekä tykin tuottama valo riittävät siihen että se lakkaa toimimasta. Uuden sukupolven ALR -valkokankaat kuten DNP -mustaraitakangas ovat sen sijaan oikea ratkaisu tuohon tilanteeseen. DNP-Screens on tällä hetkellä markkinajohtaja sellaisten valkokankaiden valmistuksessa jotka säilyttävät projektorin tuottaman kontrastin parhaiten ja poistavat kaiken ei toivotun valon lähes 100% joka suunnasta. Katso käytännön esimerkki tästä videosta.

Ja se on oikeastaan ainoa toimiva ratkaisu mikäli tarkastellaan asiaa kriittisesti. DNP -valkokankaat parantavat kontrastia jopa 7 kertaiseksi tavalliseeen kankaaseen verrattuna ja ne parantavat kontrastia myös mustassa tilassa sillä ne päästävät valon vain kerran heijastuspinnalle joten suurin osa haittavalosta ei edes pääse screenille ensinkään eikä heijastuksen kautta myöskään toista kertaa koska se saapuu kankaalle väärästä kulmasta. Sama pätee vieläkin suuremmassa määrin vaaleissa tiloissa tai yritysmaailman esitysratkaisuissa joissa on paljon keinovaloa ja usein myös luonnonvaloa. Taika onkin valkokankaassa, eikä projektorissa kuten yleensä ajatellaan!

Paljonko kontrastia tarvitaan?

Vuonna 2013 pitkällisten tutkimusten jälkeen annettiin myös selvät ohjesuositukset ANSI -kontrastiluvuille kuvapinnasta mitattuna InfoComm:n taholta. Näin voidaan varmistaa että asiakas saa todellakin sen mitä on tilaamassa ja että hänelle voidaan mittauksilla todistaa kuvanlaadun haluttu taso. Kontrastilukujen laskemista emme voi avata tähän sillä se vaatii jo teknisesti edistynyttä koulutusta ja noin 10 eri tekijän huomioimista, mutta olemme asiakkaiden käytettävissä tässä asiassa ja autamme miellämme.

Suositusohjeet ovat kuitenkin seuraavat: esitysteknisissä ratkaisuissa kuten kokoustilat, luokkatilat, auditoriot ym. suositeltu kuvan kontrasti on 20:1. Lääketieteellinen tutkimus sekä rikosanalyysi, tekninen valvonta ym:lle teknisesti vaativa esitys vaadittu kontrasti on 50:1. Hyvässä kotiteatterissa kuvan kontrastiksi suositellaan min. 80:1 ja hyvä olisi saavuttaa 120:1. Parhaimmillaan kuvan kontrasti on luokkaa 200:1 johon pääseminen edellyttää täydellisesti pimennettyä tilaa sekä laitteiden näyttöjen yliteippauksia ja kukaan ei saisi olla vaaleissa vaatteissa tilassa. Projisointi tapahtuu silloin taustaprojisiona erikoisvalkokankaalle. Alla oleva taulukko osoittaa käytännössä kontrastilukujen merkityksen (kuva on optimoitu iPad näytölle). Kuvan kontrasti on eri asia kuin projektorin kontrasti koska kuvan kontrasti mitataan valkokankaasta siksi luvut ovat huomattavasti pienempiä.

Jotta asiakas saavuttaisi halutun kontrastiluvun niin teemme aina vertailevan analyysin erikoiskankaalla sekä valkoisella valkokankaalla. Vaikka valkoisella valkokankaallakin voidaan saavuttaa haluttu kontrasti, niin usein se vaatii aivan tolkutonta valotehomäärää tykiltä ja sitä kautta hinta karkaa täysin käsistä sekä kuvan kirkkaus on kohtuuttoman kirkas. Vertaileva analyysi antaa hyvän käsityksen asiakkaalle todellisesta tarpeesta sekä ratkaisun luonteesta ja kertoo miksi tarjoamamme ratkaisu on oikea. Siksi ota yhteyttä niin laskemme tarjouksen vaadituista tuotteista.